Hướng dẫn tạo Form Access – Liên kết FormSub và FormMain [Tin học Châu Thông Phan]Châu Thông Phan hướng dẫn các bạn tạo FormSub và FormMain.
Cách tạo check box ở FormSub.
Liên kết FormSub và FormMain

Tin học Châu Thông Phan
Bài tập trên các bạn download ở đây nhé

Bài tập Query [Tin B UFM]
Link dowload bài tập Access

———– Châu Thông Phan

—– Tin học Châu Thông Phan

——

Nguồn: https://dienthoaivinsmart.com

Xem thêm bài viết khác: https://dienthoaivinsmart.com/thu-thuat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *