LÂM TỘC QUẢNG NGÃI 8. Làm rõ gia phả 1992 (full)Lợi dụng công trạng riêng cá nhân đối với nhà nước để viết sai sự thật về gia phả, nguồn gốc dòng họ, gây phân hóa nội bộ gia tộc bắt nguồn từ cuốn gia phả ấn hành năm 1992.
Ông Tiền Hiền của gia tộc chúng ta được “tô vẽ” theo kiểu riêng có lợi cho những người gọi là “lão thành cách mạng” “có công với đảng nhà nước”. Những điều tô vẽ đó hoàn toàn không có thực, trong khi “di văn – di tích – di ngôn” của gia tộc một đường mà gia phả do những người “có công cách mạng” viết một nẻo.
Nói tóm lại những người cộng sản trong gia tộc cố tình “chính trị hóa dòng họ” gây ra mâu thuẫn. phân hóa tình cảm bà con nội ngoại trong gia tộc, biến việc sinh hoạt dòng họ một truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam thành thù địch chia rẽ…

Nguồn: https://dienthoaivinsmart.com

Xem thêm bài viết khác: https://dienthoaivinsmart.com/ung-dung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *