Sử dụng chức năng Text to column trong Excel▷ Xem thêm “Thành thạo Excel trong 7 ngày”:
▷ Xem thêm “Tự động hoá Excel và báo cáo với VBA”:

▷ Video được cung cấp miễn phí bởi
▷ Facebook Page:
Tách dữ liệu, tách số (giá mặt hàng), tách số lượng và nhiều thứ khác từ 1 cột thành nhiều cột.
(hãy like và chia sẻ sau khi xem video)

▷ Khoá học Excel:
▷ Khoá học VBA:
▷ Khoá học Google Sheet:
▷ Khoá học Word:

▷ Video được cung cấp bởi
▷ Facebook Page:
▷ Facebook Group:

Nguồn: https://dienthoaivinsmart.com

Xem thêm bài viết khác: https://dienthoaivinsmart.com/thu-thuat

 • Đây là nội dung nhỏ trong bộ khoá học:

  ▷ Khoá học "Học Excel, Có Việc Ngay": http://bit.ly/2uPgEXL
  ▷ Khoá học "Hãy để VBA giúp bạn tăng năng suất làm việc": http://bit.ly/2tcCvGI

  ▷ Video được cung cấp miễn phí bởi https://hocexcel.online

  ĐT Nguyễn [Học Excel Online] May 22, 2020 11:18 pm Reply
 • ko tai dc file, lam sao gio?

  quyen tran May 22, 2020 11:18 pm Reply
 • sao ko thu âm giọng hả anh?

  Thị Hậu Nguyễn May 22, 2020 11:18 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *