Tạo Mục Lục Tự Động Cho Báo Cáo Luận Văn Đề Tài Trong WordKhi soạn thảo báo cáo trong word, các bạn thường phải tạo danh mục hay mục lục hình ảnh theo chương/phần. Bài này sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết từng bước thực hiện

Đầu tiên, các bạn cần phải hiểu rõ về quy định đánh số thứ tự cho danh mục/ mục lục hình ảnh. Theo quy định thì hình ảnh phải đánh số thứ tự tự động nhảy theo chương hoặc phần của báo cáo.

Ví dụ như
– Hình 1.1 thể hiện đây là hình đầu tiên nằm trong chương/phần thứ 1
– Hình 1.2 thể hiện đây là hình thứ 2 nằm trong chương/phần thứ 1
….
– Tượng tự cho hình 2.1 là hình đầu tiên nằm trong chương/phần 2
– Tiếp theo là 2.2, 2.3, ….vvv
Xem chi tiết tại:

#MucLucHinhAnh #Word

Nguồn: https://dienthoaivinsmart.com

Xem thêm bài viết khác: https://dienthoaivinsmart.com/thu-thuat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *