Thanh niên phá phách trong Phòng thí nghiệm địa cơ HD06 Geotechnical engineeing lab – Quang Dũng RCPHÒNG NGHIÊN CỨU NỀN MÓNG VÀ ĐỊA KỸ THUẬT
Chức năng nhiệm vụ:
– Nghiên cứu địa chất công trình thủy lợi, xây dựng và dân dụng. ứng dụng công nghệ tiên tiến để xác định tính chất cơ lý của đất đá xây dựng công trình.
– Nghiên cứu các phương pháp khảo sát địa chất, thiết kế nền móng, lựa chọn vật liệu xây dựng các công trình thủy lợi.
– Nghiên cứu, bổ sung và xây dựng quy trình quy phạm về nền móng và địa kỹ thuật.
– Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới trong xử lý nền móng công trình, giải pháp địa kỹ thuật trong xây dựng và quản lý công trình thủy lợi, xây dựng, dân dụng,
– Thực hiện tư vấn và dịch vụ kỹ thuật về lĩnh vực nền móng và địa kỹ thuật.
– Đào tạo sau đại học chuyên ngành cơ học đất, cơ học nền móng, công trình ngầm.
Thao tác máy nén ba trục
Năng lực:

Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật được trang bị các thiết bị hiện đại: máy nén ba trục, thiết bị thấm bão hòa, thiết bị xuyên tĩnh, xuyên động và nhiều thiết bị hiện trường. Phòng thí nghiệm được Bộ Xây dựng công nhận năng lực thí nghiệm (mã số LAS – XD155) trong các lĩnh vực thí nghiệm cơ lý đất trong phòng và hiện trường, thí nghiệm kiểm tra độ chặt và chất lượng công trình đất đắp theo các tiêu chuẩn hiện hành.

Nguồn: https://dienthoaivinsmart.com

Xem thêm bài viết khác: https://dienthoaivinsmart.com/tin-tuc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *