vnchannel: tập 1 – tạo màn hình bắt đầu windows phone 10– đây là video hướng dẫn cách tạo màn hình bắt đầu trên windows phone 10, nếu thấy hay thì nhấn like và đăng kí để theo dõi những cập nhật của kênh nhé.
– yêu cầu: tải về từ store wp 2 app group tiles va tileart.

– my youtube –

– my facebook –

– xem những video khác của tui tại đây :
+
+
+
+

#developer #windowsphone #unlock #preview #registration #interop

Nguồn: https://dienthoaivinsmart.com

Xem thêm bài viết khác: https://dienthoaivinsmart.com/ung-dung

  • Xin link music

    Sẹn Sơn May 3, 2020 2:01 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *