[ Word 2013/2016] – Hướng dẫn định dang trang in (Page Layout)Nội dung hướng dẫn:
– Chèn chữ chìm (Watermark)
– Màu nền cho trang (Page Color)
– Đường viền trang (Page Border)

– Chèn đầu trang (header), chân trang (Footer)
– Chèn số trang (Page Number)
– Thiết lập lề giấy (Margins), hướng giấy (Orientation), Khổ giấy (Size)
– Chia cột tài liệu Columns
– Ngắt trang (Page breaks) / ngắt đoạn (Sections breaks)
NÂNG CAO
– Hướng giấy đứng (Portrait) hướng nằm (Landscape) khác nhau theo Section
– Đường viên trang khác nhau theo Section
– Đầu trang / chân trang khác nhau Section
Link tải tệp mẫu để thực hành:
#MS_IT

Nguồn: https://dienthoaivinsmart.com

Xem thêm bài viết khác: https://dienthoaivinsmart.com/thu-thuat

 • Nice post, Great job!

  Pilar Sanchez April 28, 2020 6:24 pm Reply
 • Good job! Keep it up!

  Food and travel in Asia Pon da April 28, 2020 6:24 pm Reply
 • I love it.

  samrah nevin April 28, 2020 6:24 pm Reply
 • Impressive! Thanks for the video.

  Bldis April 28, 2020 6:24 pm Reply
 • Loved it!

  Reversing Lab April 28, 2020 6:24 pm Reply
 • Very nice video! Keep it up.

  Doegea Doe April 28, 2020 6:24 pm Reply
 • Very good.

  vinit thosar April 28, 2020 6:24 pm Reply
 • I really enjoyed your video.

  Tahity 1 April 28, 2020 6:24 pm Reply
 • Brilliant.

  lil just April 28, 2020 6:24 pm Reply
 • Incredible video!

  getandroidfree - أيمن عبد الرحمن April 28, 2020 6:24 pm Reply
 • Good job done. That's a great video.

  SoKom Dum April 28, 2020 6:24 pm Reply
 • Amazing video. Please make more videos like this.

  The Secret Studio April 28, 2020 6:24 pm Reply
 • Good!

  MẸ VÀ BÉ April 28, 2020 6:24 pm Reply
 • Good job. Keep it up.

  skoota fag April 28, 2020 6:24 pm Reply
 • Absolutely loved this video. Amazing work.

  team drive April 28, 2020 6:24 pm Reply
 • Wonderful video.

  _GH0ST_B0Y_ April 28, 2020 6:24 pm Reply
 • Thanks a lot !

  pml April 28, 2020 6:24 pm Reply
 • Really enjoyed this – thank you!

  Craft Attack April 28, 2020 6:24 pm Reply
 • Super!

  Isaiah Jackson April 28, 2020 6:24 pm Reply
 • Loved it!

  DIY - Xem và tự làm April 28, 2020 6:24 pm Reply
 • Incredible video!

  Kopotakkho News April 28, 2020 6:24 pm Reply
 • Great video! Keep it up!

  JOSH FULL April 28, 2020 6:24 pm Reply
 • Fantastic video!

  Ketogenic Diet New Life April 28, 2020 6:24 pm Reply
 • Fantastic!

  Ali Tech April 28, 2020 6:24 pm Reply
 • Impressive!

  ReadJ Live April 28, 2020 6:24 pm Reply
 • Enjoyed your video! Thanks.

  Nature Man April 28, 2020 6:24 pm Reply
 • Thumbs Up!

  Ahsan Farooqi April 28, 2020 6:24 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *